• Hlavní slide

    Online marketing

    SEO, PPC a návrh webu

    Sociální sítě

Google Core Web Vitals 300Google Core Web Vitals je soubor specifických faktorů, které Google považuje za důležité pro celkovou uživatelskou zkušenost na webové stránce. Tyto vitální faktory jsou součástí iniciativy zaměřené na poskytnutí sjednocených pokynů pro kvalitu webů na internetu. Core Web Vitals se zaměřují na tři hlavní oblasti uživatelské zkušenosti: načítání, interaktivitu a vizuální stabilitu obsahu.

Konkrétně zahrnují:

Largest Contentful Paint (LCP):

Tento ukazatel měří dobu načtení největšího viditelného obsahu v zorném poli. Ideální LCP by mělo být do 2,5 sekundy od začátku načítání stránky.

First Input Delay (FID):

FID měří dobu od prvního uživatelského interakce s vaší stránkou (např. kliknutí na odkaz nebo tlačítko) do odpovědi prohlížeče na tuto interakci. Pro dobrý uživatelský dojem by FID mělo být méně než 100 milisekund.

Cumulative Layout Shift (CLS):

CLS měří, jak často a jak výrazně se objekty na stránce pohybují nebo mění pozici během načítání. Vizuálně stabilní stránky mají nižší CLS, což znamená, že obsah se během načítání příliš nepřesouvá. Ideální CLS by mělo být méně než 0,1.

Google Core Web Vitals jsou významné, protože hrají roli v optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a mohou ovlivnit, jak vysoko se vaše stránky objeví ve výsledcích vyhledávání. Zlepšení těchto metrik může vést k lepší uživatelské zkušenosti, nižší míře odchodu návštěvníků a potenciálně vyšším hodnocením ve vyhledávání. Google pravidelně aktualizuje a upravuje tyto metriky, aby odrážely nejnovější standardy pro dobré webové zkušenosti, což znamená, že vývojáři a majitelé webů by měli průběžně sledovat své stránky a případně provádět úpravy, aby byly v souladu s těmito standardy.

Joomla templates by a4joomla