• Hlavní slide

    Online marketing

    SEO, PPC a návrh webu

    Sociální sítě

konverze 400Každý provozovatel webových stránek nebo eshopu má určitá očekávání, co jeho web má plnit. Kromě základní role, která je poskytovat návštěvníkům informace o produktech a službách, je to role generovat business. V případě webu to může být zaslání objednávky, dotazu, vyplnění kontaktního formuláře, telefonát na kontaktní místo firmy nebo přihlášení k odběru newsletteru, v případě eshopu pak registrace a realizace nákupu.

Plnění tohoto požadavku se nazývá konverze. Konverze je tedy situace, v které návštěvník učiní na webu aktivitu, pro kterou byl web vytvořen, například zašle objednávku nebo se registruje do systému. Existuje určitý vztah mezi konverzí a návštěvností, tento vztah se nazývá konverzní poměr a udává, kolik potřebujeme návštěv webu pro uskutečnění konverze.

Návštěvnost webu však není zdaleka jediným faktorem ovlivňující konverzi. Důležitá je totiž nejen návštěvnost webu, ale také schopnost webu udržet návštěvníka a dovést ho k požadovanému cíli. Návštěvník musí na webu najít relevantní informace, tedy především to, proč tam přišel, protože jinak okamžitě odchází. To zda se tak děje, zjistíme v Google Analytics prostřednictví Míry okamžitého opuštění stránky nebo podle času stráveného na stránkách. Další požadavané kroky musí být jednoduché a logické. Jakákoliv nelogičnost nebo nepřehlednost vede zpravidla k tomu, že návštěvník odchází. Pokud tedy nejsou konverze podle našich představ a návštěvnost webu není špatná, tak je třeba prověřit, zda v procesu konverze není nějaká překážka, která brání jejímu dokončení.

 

Kde vznikají ztráty návštěvníků?

Obecně každý krok navíc způsobuje určitou ztrátu návštěvníků. Ideální je pokud se návštěvník dostane k požadovaným informacím na jeden klik. V případě registračního formuláře ovlivňuje počet registrací skutečnost, kolik řádku musí registrující vyplnit. Provozovatel webu má pochopitelně zájem o návštěvnících získat co nejvíce informací, ti naopak mají snahu toho sdělovat o sobě co nejméně. Takže správný formulář obsahuje pouze ty informace, které jsou nezbytné pro registraci nebo vytvoření nabídky. Jinými slovy počet konverzí se dá zvýšit i bez navýšení počtu návštěv tím, že zjednodušíme a zpříjemníme proces, který na webu vede ke konverzi.

K čemu nám je znalost konverzního poměru?

Pokud máme jistotu, že proces konverze je správně nastaven, tak můžeme začít přemýšlet nad tím, jakého výsledku chceme dosáhnout. Tedy, jakou musíme dosáhnout návštěvnost webu/eshopu, abychom dosáhli požadovaného počtu objednávek, resp. obratu. Na základě toho můžeme naplánovat online kampaně, abychom požadovanou návštěvnost dosáhli.

 

Joomla templates by a4joomla